Umičević: Primjedbe na Ugovor sa BH Telekomom

Troškovi za klubove, koji proizilaze iz ovog ugovora: Plakate i ulaznice svi klubovi svakako štampaju pa tu nema dodatnog troška. Spiker nije dodatni trošak, jer ga angažuje svakako domaćin utakmice, samo nije jasno iz teksta kome je partner BHTelekom, to nije definisano, pošto klubovima nije. Radio džingl nije trošak, svakako se muzika pušta u dvorani.

Umičević: Primjedbe na Ugovor sa BH Telekomom Read More »