Обавјештење за спортске организације

Поштовани,

У „Службеном гласнику Републике Српске“ број 35/20 објављена је Уредба са законском снагом о пореским и другим мјерама за ублажавање посљедица насталих усљед болести „COVID-19“ изазване вирусом „SARS-CoV-2“. Наведеном Уредбом утврђене су пореске мјере с циљем смањења неликвидности пореских обвезника узрокованих  ванредним стањем.
Једна од пореских мјера јесте обезбјеђење средстава за плаћање пореза и доприноса за исплаћене плате за март 2020. године од стране правних лица и предузетника којима је одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације, градског штаба за ванредне ситуације или општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности као и обезбјеђење средстава за исплату најниже плате и доприноса за исту за април 2020. године од стране правних лица и предузетника којима је одлуком једног од штабова забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом због посједица дјеловања пандемије.
У складу са чланом 14. горе наведене Уредбе Министарство породице, омладине  и спорта је дужно да утврди списак правних лица и предузетника којима је одлуком једног од штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности и списак правних лица и предузетника који су престали са радом због посљедица пандемије, а из своје ресорне надлежности.
Уколико сте обухваћени горе наведеним мјерама, молимо Вас да нам се обратите на адресу електронске поште o.gacic@mpos.vladars.net како би Вас уврстили на списак из члана 14. Уредбе.
Спортске савезе молимо да ову поруку прослиједе својим чланицама.
Приликом обраћања, доставите нам сљедеће информације:
– пословно име субјекта (пун назив са рјешења о регистрацији),
– ЈИБ пословног субјекта,
– сједиште пословног субјекта,
– шифра претежне дјелатности,
– број запослених особа,
– информацију о томе који је штаб донио одлуку о забрани обављања дјелатности, односно информацију о разлозима престанка Вашег рада, а везано за посљедице пандемије.
Рок за достављање информација је 24. април 2020. године.
Такође, напомињемо Вас да сте уз горе наведено дужни поступити по ставу 2. члан 12 и ставу 4. члан 13. Уредбе те Ваше захтјеве поднијети и Пореској управи Републике Српске.

С поштовањем,
 Министар
Соња Давидовић с.р.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *