Поштовани чланови УО РСРС

У прилогу:

  • Допис УО РСРС,
  • Закон о спорту Републике Српске,
  • Скраћене инструкције о томе шта је потребно мјењати у нашим постојећим актима да би их прилагодили новом Закону о спорту,
  • Предлог Пропозиција такмичења за сезону 2021/22.
  • Линк МИнистарства породице, омладине и спорта на ком је Закон о спорту и сви до сада усвојени Правилници.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *