Саопштење за јавност

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Датум: 18.07.2019.године

Окружни суд у Бањалуци, одлуком број: 11 0 В 023521 19Гж 2, од 5. јула 2019. године, издао је рјешење којим се одбијају као неосноване жалбе Рукометног савеза Републике Српске чији је раније предсједник био Здравко Миличевић те Регионалног савеза Бањалаука којег је водио Жељко Јошић (у међувремену овај савез је суспендован).
Исти суд је потврдио именовање Маринка Умичевића на функцију предсједника Управног одбора Републике Српске који је повјерење добио на легално одржаној Скупштини Рукометног савеза Републике Српске која ј одржана 16. јуна 2018. године.
„Када је у питању Изборна Скупштина која је одржана 16.06.2018. године у Добоју, овај суд налази да је иста сазвана и одржана у складу са одредбом члана 21, став 3 и 4 Статуа РСРС, па су и одлуке које су донијете на овој Скупштини валидне и законите и представљају основа да се захтјева упис промјене предсједника Управног одбора РСРС, који је истовремено и лице овлаштено за заступање и представљање РСРС, у смислу члана 6 Статута. Из садржаја записника са одржане сједнице произилази да је Скупштина, као највиши статутарни орган Савеза, првенствено изабрала верификациону комисију коју су чинила три члана, а која је поднијела извјештај Скупштини везано за број присутних делегата (присутно 35 од укупно 53 члана). Самим тиме су испуњени услови из члана 21, став 4, Статута у смислу да је Скупштина могла пуноважно да доноси одлуке, јер је њеном засједању била присутна натполовична већина њених чланова“ – стоји између осталог у рјешењу бањалучког Окружног суда, а којег је потписала предсједник вијећа Аида Ајдар.
Окружни суд је овим рјешењем дефнитивно из евиденције избрисан Здравко Милићевић, а да Маринко Умичевић, може бити уписан као овлаштено лице за заступање и представљање Рукометног савеза Републике Српске.
– Поздрављам рјешење које донио Окружни суд у Бањалуци и ниједног тренутка нисам ни сумњао да ће донијети другачију одлуку, већ у корист садашњег Управног одбора и мене као предсједника. Морам истаћи да смо ми цијело вријеме радили, да нсимо чекали коначну пресуду суда, а урадили смо много тога у минулих годину дана. Успјешно смо спровели све активности, од такмичења у Првим и Другим лигама, завршнице Купа Српске и такмичења млађих селекција, као и до сређивања наших просторија. Још једном се захваљујем надлежном судском органу, али и свим мојим сарадницима који су ушли у Управни одбор како бисмо овај спорт и наш Савез подигли на још већи ниво – истакао је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске.

РУКОМЕТНИ САВЕЗ РС
ПРЕДСЈЕДНИК УО РСРС
М а р и н к о У м и ч е в и ћ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *